Zásady ochrany osobných údajov

Naša spoločnosť pri svojej činnosti využíva osobné údaje svojich klientov, spolupracovníkov či obchodných partnerov, návštevníkov našich priestorov aj osôb, s ktorými sme rokovali o uzavretí zmluvy. Ochranu Vašich osobných údajov a Vášho súkromia neberieme na ľahkú váhu a robíme všetko preto, aby boli dostatočným spôsobom zaistené. S osobnými údajmi nakladáme v súlade s platnou právnou úpravou.

V tomto dokumente Vám objasníme, aké osobné údaje zhromažďujeme, za akým účelom, ako ich využívame, čo robíme preto, aby boli v bezpečí, a aké práva môžete voči nám uplatniť.

  1. PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Fit brands s.r.o. IČO 47430796 so sídlom Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, 04001(ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa Fit brands s.r.o. sú:

Adresa: Námestie osloboditeľov 3/A, Košice, 04001
email: info@fitrecepty.sk
telefón: 0903542257

2. AKÉ MÔŽU BYŤ OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje sú informácie, ktoré sa vzťahujú k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, ako je Vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa alebo IP adresa počítača.

3. KTORÉ OSOBNÉ ÚDAJE SÚ SPRACOVÁVANÉ?

3.1 ÚDAJE, KTORÉ STE UVIEDLI

Údaje ste zadávali pri uzatváraní zmluvy s nami, vyplnili ste registračný formulár alebo ste nám dali svoj súhlas na spracovávanie osobných údajov, ktoré ste poskytli. Sú to najmä údaje definované v časti 2.

3.2 AUTOMATICKÉ ZAZNAMENÁVANIE DÁT

Využívame tzv. súbory „cookies“, čo sú malé textové súbory sťahované vašim internetovým prehliadačom a ukladané vo vašom počítači. Cookies slúžia na rozpoznanie opakovaného navštevovania našich webstránok a zlepšovanie služieb, ktoré vám tieto webstránky poskytujú. Cookies okrem toho slúžia aj na prenos informácií, na základe ktorých budete automaticky rozpoznaný. Rozpoznanie sa deje prostredníctvom IP adresy uloženej v súboroch cookies. Tieto informácie slúžia len na zlepšenie našich služieb a zrýchlenie vášho prístupu k menovaných webstránkam. Sťahovanie cookies do vášho počítača môžete znemožniť upravením nastavenia vášho internetového prehliadača.

S cieľom poskytnutia Vám informácií ktoré potrebujete na našich webových stránkach, môžeme spracovávať nasledujúce údaje:

– adresa stránky, ktorú navštívite na našich webových stránkach

– adresu webovej stránky ktorú ste navštívili bezprostredne pred (takzvaným „odporučenia“)

– dátum a čas Vašej návštevy

– vlastnosti Vášho zariadenia najmä operačného systému, prehliadača a veľkosti okna webového prehliadača;

– IP adresu identifikačné číslo zariadena uložené vo Vašom zariadení. S týmto identifikačným číslom môžeme rozpoznať Vaše zariadenie na webových stránkach. Z technického hľadiska sú tieto identifikačné čísla uložené v takzvaných cookies alebo etags. ID zariadenie, ktoré sa skladá z jednotlivých charakteristík v mobilnom zariadení. Na týchto identifikátoroch zariadení, môžeme tiež rozpoznať Vaše zariadenie na webových stránkach. Príklady takých identifikátorov zariadenia sú:

– funkcia „Ad-ID“ operačného systému Apple iOS

– ďalej len „reklama ID“ z operačného systému Android

4. KEDY BUDEME SPRACOVÁVAŤ DÁTA?

4.1 UZATVÁRANIE ZMLÚV

Pri uzatváraní zmlúv spracovávame Vaše osobné údaje, keď si vytvoríte svoj osobný užívateľský účet, keď si objednáte tovar prostredníctvom našich webových stránok, alebo keď sa prihlásite k odberu noviniek. Ak nie je v týchto ustanoveniach stanovené inak, právny základ pre toto spracovanie dát je 6 ods. 1 b) GDPR (výkon zmluvy).

4.2 PREVÁDZKA INTERNETOVÝCH STRÁNOK

Na druhej strane sme spracovávali Vaše osobné údaje za účelom, aby sme mohli ponúknuť tie najlepšie možné produkty, ponuky a obsah na mieru Vašim potrebám na shop.fitrecepty.sk a aby Vašu návšteva na našich webových stránkach čo najviac informatívna ako je to možné. Ak nie je v týchto ustanoveniach stanovené inak, právny základ pre toto spracovanie dát je 6 ods. 1 f) GDPR (vyvažovanie záujmov, na základe nášho záujmu, ktorý vám ponúkne najviac atraktívne webové stránky aké možeme).

5. ÚČEL SPRACOVANIA DÁT

5.1 ZÁKAZNÍCKY ÚČET

Ak chcete nakupovať v našom internetovom obchode, je možné vytvoriť si vlastný užívateľský účet (ďalej len „užívateľský účet”), kde môžete ukladať Vaše osobné údaje. Užívateľský účet umožňuje pohodlné nakupovanie v našom internetovom obchode. Pre nastavenie osobného účtu používateľa požadujeme aby meno a priezvisko a prípadne môže byť adresa a telefónne číslo. Okrem toho môžu musia poskytnúť svoju e-mailovú adresu a heslo podľa vlastného výberu. E-mailovú adresu ktorú si používatelia vytvoria tiež slúži ako prístupový údaj k účtu používateľa.

Okrem toho môžu používatelia ukladať svoje osobné údaje vo svojom užívateľskom účte a tým nakupovať pohodlne v internetovom obchode. Tieto informácie môžu byť aktualizované v osobnom priestore používateľského konta, a to kedykoľvek. Takzvané trvalé cookies (pozri časť 6.) sú uložené v zariadení užívateľov s „Zostať prihlásený“ funkcii, ktoré slúžia na zabezpečenie toho aby sa používateľ nemusel znovu prihlasovať pri ďalšej návšteve našich webových stránok. Táto funkcia nie je pre používateľov dostupná keby bolo deaktivovavné ukladanie týchto „Cookies” v nastavení Vášho prehliadača. Samozrejme, že užívateľ môže ukončiť svoju zmluvu o poskytovaní užívateľského účtu kedykoľvek a bez udania dôvodov. Najjednoduchší spôsob ako to urobiť je zaslať e-mail na info@fitrecepty.sk. Právnym základom pre toto spracovanie dát je 6 ods. 1 b) GDPR (plnenie zmluvy).

5.2. SPRACOVANIE OBJEDNÁVOK V NAŠOM INTERNETOVOM OBCHODE

Pokiaľ si objednáte tovar v našom internetovom obchode, spracovanie Vašich osobných údajov slúži na uzavretie a plnenie zmluvy ako aj dokončenie objednávky, vrátanie platby a doručenie. Pri platbe kreditnou kartou dostávame platobné ID a posledné štyri číslice čísla platobnej karty od nášho poskytovateľa platobných prevodov. To nám slúži k overeniu a rozdeleniu objednávky a tým aj pre Vašu bezpečnosť. Osobné údaje potrebné pre platbu sú zhromažďované priamo u poskytovateľa platobných služieb. Právnym základom pre vyššie uvedené spracovanie dát je. 6 ods. 1 b) výkon GDPR (zmluva na realizáciu a spracovanie zmlúv). 6 ods. 1 f) GDPR (váženie záujmov, na základe nášho záujmu Vám ponúka bezpečnú možnosť platby kreditnou kartou.

Po výbere poskytovateľa platobných služieb budete požiadaní o údaje potrebné pre použítie príslušného poskytovateľa platobných služieb. Táto informácia o platbe je odovzdávaná priamo do príslušného poskytovateľa platobných služieb a nie je uložená u nás. Ak uložite svoje platobné údaje a doručovaciu adresu údajov vo svojom užívateľskom účte takže nemusíte zadávať znovu pri ďalšom nákupe. Môžete zmeniť tieto dáta kedykoľvek v budúcnosti. Ak nesúhlasíte s platobnou metódou, môžete nás informovať o tom písomne listom alebo e-mailom na info@fitrecepty.sk. Budeme skúmať a rozhodovať v predmetnej veci na základe Vaších imformacií.

My vymažeme Vaše osobné údaje spracovávané v rámci obstarávania najneskôr po uplynutí zákonnej záručnej lehoty, ak to nie je v rozpore s právnymi požiadavkami na uchovávanie.

5.3 NEWSLETTER

Newsletter ponúkame všetkým užívateľom nášho obchodného spoločenstva (užívateľom www.shop.fitrecepty.sk) získaním spravodajcov. Pre úspešnú registráciu sa používateľ môže zaregistrovať so svojou e-mailovou adresou na registračnej stránke.

Užívateľ môže odvolať svoj súhlas kedykoľvek a bez udania dôvodov. Najjednoduchší spôsob ako to urobiť je kliknúť na „aktuality“ – Link ktorý je možné nájsť v každom bulletine. Právny základ pre tento proces je popísaný vyššie v článku 6 ods. 1 a) GDPR (súhlas).

5.4 Kontakt prostredníctvom kontaktného formulára. Ak nám zašlite údaje prostredníctvom kontaktného formulára budeme je spracovávať, vrátane Vaších kontaktných údajov aby bolo možné požiadavku spracovať. V prípade ďalších otázok tieto údaje budú tiež uložené u nás. Právnym základom pre toto je 6 Art. 1 b) GDPR (zmluvné plnenie – spracovanie dát užívateľa je nevyhnutné na plnenie zmluvy, odpovedať na Vaše otázky či požiadavky) alebo článok 6 ods. 1 f) GDPR (vyvažovanie záujmov – na základe nášho záujmu o spracovanie žiadostí od užívateľov na našich webových stránkach).

6. NÁSTROJE NA MERANIE A ANALÝZU WEBOVÝCH STRÁNOK

6.1 VŠEOBECNÉ

Všeobecne by sme chceli navrhnúť svoje webové stránky najlepším možným spôsobom. To je dôvod prečo používame tzv. nástroje „Tracking“ ktoré technicky vylepšujú naše webové ponuky. Nástroje k sledovaniu nám umožňujú merať využitie našich internetových ponúk. Používame hlavne nástroje na sledovanie a zhromažďovanie nasledujúcich informácií:

Odkazuje sa on-line užívateľ klikajúci na iné webové stránky a presmerovaný na www.shop.fitrecepty.sk?

Ktoré z našich stránok sú navštevované, kedy, ako často a v akom poradí?

Aké informácie si užívatelia hľadajú na našich stránkach?

Na aké odkazy alebo ponuky si uživatelia si našich webových stránkach klikajú?

Z týchto informácií môžeme zostaviť štatistiky ktoré nám pomáhajú pochopiť nasledujúce otázky:

Ktoré stránky sú obzvlášť atraktívne pre používateľov našich webových stránok?

O ktoré predmety majú užívatelia najväčší záujem?

Aké služby by mali byť ponúkané našim užívateľom? Použijeme k tomu automaticky zhromaždené údaje uvedené v bode 3.2 vyššie. Dáta sa ukladajú iba pod pseudonymom.

Právnym základom pre toto je váš súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 a) GDPR a umenia. 6 ods. 1 f) GDPR (vyvažovanie záujmov, na základe nášho záujmu prispôsobiť webové stránky priperane ako je to možné k záujmom a potrebám užívateľov).

6.2 GOOGLE ANALYTICS

Táto webová stránka používa Google Analytics webovú analytickú službu Google Inc. „(ďalej len“ Google „). Google Analytics používá „cookies” čo sú textové súbory umiestnené vo Vašom počítači. Pomáhajú analyzovať webové stránky ako používatelia používajú web. informácie vygenerované súborom cookie o užívaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenesie na server Google v USA a tam sa ukladá. Avšak ak je IP anonymizácia aktivovaná na tejto webovej stránke Google zníži vašu IP adresu v rámci členských štátov európskej únie alebo v iných krajinách kde zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude plná IP adresa prenesená na server Google v USA a tam skrátená. Meno prevádzkovateľa týchto webových stránok Google bude používať tieto informácie a vyhodnocovať Vaše používanie webovej stránky na zostavenie správy o aktivitách na webe. Zároveň poskytnutie prevádzkovateľovi webovej stránky ďalšie služby týkajúce sa internetových stránok a využívanie internetu.

IP adresa prenáša váš prehliadač v rámci Google Analytics a nie je zlúčená s inými dátami Google. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, avšak uvedomte si, že ak tak urobíte nemusíte byť schopní plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Tiež môžete Googlu zabrániť zberanie údajov generovaných ako cookie ktoré sa týkajú vášho používania tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a spracovaním týchto údajov spoločnosti Google prevzatím a inštaláciou plug-in prehliadača k dispozícii v nasledujúcom odkaze (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout&hl=en). Táto webová stránka používa Google Analytics s príponou „_anonymizeIp ()“. Výsledkom je, že IP adresy sú ďalej spracované už v skrátenej forme takže osobné vzťahy môžu byť vylúčené. Čo sa týka zberu údajov o vás, je osobné, bude vylúčená okamžite a osobné údaje budú ihneď odstránené.

Používanie Google Analytics analyzuje a pravidelne zlepšuje využívanie našich webových stránok. Môžeme zlepšiť našu ponuku a urobiť ju zaujímavejšiu pre vás ako používateľa. Vo výnimočných prípadoch keď sú osobné údaje odovzdávané do USA Google predložila EÚ-USA súkromia Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Vaše údaje budú spracované v rámci služby Google Analytics s cieľom ochrany oprávnených záujmov Intervox. Tretia Informácie Party: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmienky použitia: http://www.google.com/analytics/terms/ de., Privacy Policy:https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework a Privacy Policy: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework http://www.google.de/intl/sk/policies/privacy

NÁMIETKY PROTI ZBIERANIU DÁT

Môžete zabrániť zhromažďovaniu a prenosu údajov týkajúcich sa Vášho používania tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) pre Google a spracovávanie týchto údajov spoločnosťou Google prevzatím a inštaláciou prehliadača plug-in k dispozícii pod týmto linkom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en<

6.3 GOOGLE ADWORDS / REMARKETING

Tiež použiť funkciu remarketing v Google AdWords od Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Funkcia remarketing umožňuje Random House prezentovať reklamy podľa záujmu užívateľov tohto webu na iných stránkach v reklamnej sieti Google (teda o samotnej spoločnosti Google takzvané „Reklamy Google“ alebo na iných miestach). Za týmto účelom je interakcia užívateľov na našich webových stránkach analyzovaná najmä to o ktorú ponúku mal užívateľ záujem aby sme boli schopní zobraziť cielenú reklamu užívateľom počas návštevy našich webových stránok na iných stránkach. K tomu, Google ukladá súbory cookie v prehliadačoch používateľoví ktorí navštívia niektoré služby Google alebo webové stránky v reklamnej sieti Google. Návštevy týchto užívateľov sú zaznamenané pomocou tohto cookie. Toto číslo slúži na jednoznačnú identifikáciu webového prehliadača na konkrétnom počítači a nie na identifikáciu osoby; Osobné údaje sa neukladajú. Užívateľ môže zabrániť nastavenie cookies nastavením svojho prehliadača. Užívateľ môže tiež deaktivovať používanie cookies zo strany spoločnosti Google pomocou nasledujúceho odkazu a inštaláciu plug-in dostupný tu: Viac informácií o Google AdWords a Google zásady ochrany osobných údajov nájdete na adrese: www.google.com/privacy/ads

6.4 GOOGLE ADWORDS TRACKING / KONVERZIE

Okrem toho sme tiež použili sledovanie konverzií služby Google AdWords od Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Keď kliknete na reklamu Google sledovanie cookie konverzií sa ukladá do počítača. Tieto cookies vypršia po 30 dňoch neobsahujú žiadne osobné údaje a preto sa nepoužívajú na identifikáciu osôb. Ak navštívite určité stránky na našich webových stránkach a cookie doba ešte neuplynula, Google a FitRecepty dokážu rozpoznať, že ste klikli na reklamu a boli presmerovaní na túto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords dostane iný cookie. Výsledok toho je, že cookies nemôžu byť sledované prostredníctvom webových stránok zákazníkov AdWords. Informácie zhromaždené pomocou konverzného cookie slúži na generovanie štatistiky konverzií pre zákazníkov služby AdWords ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Adwords zákazníci vidia celkový počet používateľov ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku značky pre meranie konverzií. Avšak nebudete dostávať žiadne informácie ktoré osobne identifikujú používateľa. Užívateľ môže zabrániť nastavenie cookies nastavením svojho prehliadača. Užívateľ môže tiež deaktivovať používanie cookies zo strany spoločnosti Google pomocou nasledujúceho odkazu a nainštalovať plug-in tu poskytnutý: www.google.com/settings/ads/plugin. Viac informácií o Google AdWords a Google zásady ochrany osobných údajov nájdete na adrese: www.google.com/privacy/ads

6.5. DOUBLECLICK GOOGLOM

Doubleclick Google je služba spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Doubleclick Google je navrhnutá tak aby prezentovať reklamy ktoré vás zaujímajú. Tieto reklamy sa zobrazujú na našich stránkach a na stránkach tretích strán ktoré tiež pracujú s Google. Na naších webových stránkach sú uložené takzvané „cookie“ s pseudonymous identifikačné číslo (ID) vo svojom prehliadači Google. Google používa tieto cookie ID a rozpoznáva Váš prehliadač keď navštívite naše webové stránky (alebo iné webové stránky, ktorých poskytovatelia tiež použivajú Doubleclick Googlom). Týmto sposobom Google sa pokúša zhromažďovať nasledujúce informácie:

Ktoré webové stránky ste navštívili?

Ktoré Google reklamy boli vystavené?

Na ktoré z týchto reklám ste klikali?

Na základe týchto informácií Google vyberá reklamy ktoré Vám Google predstavuje. Môžete spravovať zobrazovanie takejto reklamy Google tu. Viac informácií o službe Google reklamy nájdete tu. Pre viac informácií o spôsoboch ochrany osobných údajov spoločnosti Googleb kliknite tu. Google prevádzkuje svoje servery v USA teda nie v tretích krajínach mimo EÚ. Služba DoubleClick Google prenáša dáta k týmto serverom. V súčasnej dobe nie je rozhodnutie Európskej komisie, že USA všeobecne poskytuje primeranú úroveň ochrany. Avšak Google prijala EÚ-USA Privacy Shield rámec, ktorý poskytuje vhodné a primerané záruky. Bližšie informácie možno nájsť tu. Právnym základom pre integráciu DoubleClick spoločnosťou Google popísané v tomto oddiele je 6 ods. 1 f) GDPR (vyvažovanie záujmov na základe nášho záujmu o marketing internetové stránky pre reklamné účely). Google zhromažďuje a spracováva dáta vznikajúce v tejto súvislosti na svoju vlastnú zodpovednosť.

6.6. FACEBOOK-PLUGINS

Používame aj funkcie od Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Kliknutím na zodpovedajúce Facebook plug-in je spojenie medzi Vaším prehliadačom a servermi Facebooku. Takže môžete použiť rôzne funkcionality Facebooku. Právnym základom pre toto je. 6 ods. 1 b) GDPR (zmluva naplnenie a predzmluvné opatrenia). Kliknutím na Facebooku plug-in prenášajú sa dáta z vášho prehliadača na Facebook v USA. V súčasnej dobe nie je rozhodnutie Európskej komisie, že USA všeobecne poskytuje primeranú úroveň ochrany údajov. Avšak, Facebook sa zaviazala, že v súlade s dohodou o Privacy Shield EÚ a USA vydané americkým ministerstvom obchodu o zhromažďovaní používaní a uchovávanie osobných údajov z členských štátov EÚ. Ďalšie informácie možno nájsť tu: https://sk-sk.facebook.com/about/privacyshield. Ak máte účet na Facebooku prenášané dáta pomocou prehliadača môžu byť prepojené s Vaším účtom na Facebooku. Ak nechcete aby tieto dáta boli priradené k účtu Facebook odhláste sa z Facebooku pred kliknutím na Facebook plug-in. Interakcie najmä použitie funkcii komentár alebo kliknutie na tlačidlo „Like“ alebo „Zdieľať“ sú tiež zdieľané s Facebookom. Viac informácií na https://sk-sk.facebook.com/about/privacy.

Deaktivovať službu Facebook’s Custom Audiences

6.7. FACEBOOK VLASTNÝ DIVÁCI

Používame vlastné publikum na našich webových stránkach Facebooku. Za týmto účelom takzvané Facebook pixely sú integrované na našich webových stránkach. To je Javascript kód. Tieto body generujú súčet (hash hodnota) z Vašich dát o využití ktorý je prenášaný na Facebooku napríklad ako informačný prehliadač. K dispozícii Facebook cookie je takisto prenášaný ako Vaše ID Facebook. Ak máte profil na Facebooku a prihlásite sa tam údaje vysielané o pixeloch možno predstaviť vám cielené, individualizované reklamy na FitRecepty produktoch a ponukách. Dáta od užívateľov ktorí nemajú profil na Facebooku budú odstránené. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zberu dát a ďalšie spracovanie a využitie týchto údajov zo strany Facebooku rovnako ako vaše možnosti nastavenia pre ochranu vášho súkromia, nájdete v pokynoch k ochrane údajov z Facebooku na adrese https://sk-sk.facebook.com/privacy/explanation. Ak si neželáte zodpovedajúce zber dát môžete namietať pod nasledujúcim odkazom a vypnúť zber dát: https://www.facebook.com/help/769828729705201/ .

6.8. YOUTUBE-PLUGINS

Naše webové stránky zobrazia obsah stránky YouTube prevádzkovaný spoločnosťou Google. Stránky prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, dcérska spoločnosť Google. Keď navštívite niektorú z našich obsahových stránok YouTube, pripojí váš prehliadač priamo na servery YouTube a načíta Vám obsah k ktorý zobrazí. Právnym základom pre toto je. 6 ods. 1 f) GDPR (vyvažovanie záujmov na základe nášho záujmu ponúkať webové stránky s najzaujímavejším možným obsahom). Pri integrácii obsahu YouTube komunikuje Váš prehliadač so serverom YouTube v USA, ktorý môže zaznamenať zodpovedajúce načítanie obsahu prostredníctvom svojho prehliadača. V súčasnej dobe nie je rozhodnutie Európskej komisie, že USA všeobecne poskytuje primeranú úroveň ochrany údajov. Avšak, YouTube (ako dcérska spoločnosť Google) sa zaviazala, že v súlade s dohodou o Privacy Shield EÚ a USA vydané americkým ministerstvom obchodu o zhromažďovaní, používaní a uchovávaní osobných údajov z členských štátov EÚ. Ďalšie informácie možno nájsť tu:https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=en Ak ste prihlásení do účtu YouTube, môžete povoliť YouTube pridružiť Vaše vyhľadávania priamo s osobným profilom. Môžete zabrániť tomu tak, že sa odhlásite zo svojho účtu YouTube a navštívite naše webové stránky. Pre viac informácií o tom ako používateľské dáta sú spracovávané nájdete na YouTube je (ako dcérska Google) zásady ochrany osobných údajov na adrese:https://www.google.sk/intl/de/policies/privacy

7. VYUŽITIE EXTERNÝCH POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB

Pre prevádzku našich webových stránkach zadávané sú externými poskytovateľmi služieb so spracovaním dát (napríklad odoslanie objednávky, newsletter softvér, počítačové centrá). Tam kde je to potrebné, títo poskytovatelia služieb aj spracovávajú osobné údaje. Poskytovatelia služieb sú starostlivo vyberaní a monitorovaní. Spracovávanie dát prebieha výhradne v súlade s našimi pokynmi a sú tiež viazané týmto vyhlásením o ochrane dát.

8. DOBA SKLADOVANIA

Osobné údaje budú uložené len po dobu nevyhnutne nutnú k dosiahnutiu cieľov tu alebo ako je zákonom stanovené. Zadané údaje ktoré v zmysle bodu 3.1 vypúštané sú po 6 rokoch najneskôr po uplynutí retenčného obdobia v rámci obchodného a daňového práva. Automaticky zaznamenávané dáta ako je definované v bode 3.2 preto budú vymazané alebo anonymizované po 14 mesiacoch.

9. VAŠE PRÁVA

Máte nasledujúce práva s ohľadom na Vaše osobné údaje:

  • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,
  • právo na vymazanie osobných údajov, ak uplynul účel spracúvania, ak bol odvolaný súhlas (v prípade spracúvania na základe súhlasu), ak neboli údaje spracúvané zákonným spôsobom alebo ak to vyžaduje zákon
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
  • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
  • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR

10. OTÁZKY

Ak máte všeobecné otázky alebo pripomienky týkajúce sa ochrany osobných údajov, obráťte sa na našu zodpovednú osobu pre ochranu údajov poštou na vyššie uvedenej adrese alebo e-mailom na info@fitrecepty.sk.

Posledná aktualizácia: november 2019